Ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt via länken nedan. Det är viktigt att du läser de anvisningar som finns i anslutning till länken. Felaktigt ifylld ansökan kan lämnas utan avseende.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 september klockan 23:59. Det går utmärkt att lämna in ansökan på engelska. Ungefärligt maximalt ansökningsbelopp är 100.000 kr.

Inkomna ansökningar bedöms av professorerna Håkan Eriksson, ordf., Kristina Broliden, Olle Isaksson, Olle Svensson och Lars Wiklund.

Vid tekniska problem med det elektroniska ansökningssystemet kontakta SEB Stiftelsesupport, tel. 08-76 372 20 (måndag, tisdag, torsdag kl 10.11. Sommartid v.28-32, endast tisdag kl. 10-11) eller stiftelsesupport.stockholm@seb.se