Ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt via länken nedan. Det är viktigt att du läser de anvisningar som finns i anslutning till länken. Felaktigt ifylld ansökan kan lämnas utan avseende.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 september klockan 23:59.

Inkomna ansökningar bedöms av professorerna Håkan Eriksson, ordf., Kristina Broliden, Olle Isaksson, Olle Svensson och Lars Wiklund.